Ο Γεωπονικός Οίκος αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση της άρδευσης τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε αυτόν του αστικού πράσινου. 

WORK PROCESS

Lorem ipsum dolor sit amet, c-r adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim.

 

1. Discuss

 

2. Make

 

3. Product

1. Μελετη

Άρδευση χωρίς μελέτη δεν γίνεται. Για να γίνει σωστά και οικονομικά θα πρέπει να μην σπαταληθεί ούτε μία σταγόνα νερού, συνεπώς να ελεγχθούν προσεκτικά όλα τα δεδομένα

2. Εφαρμογη

Σας κατευθύνουμε για την εγκατάσταση του αρδευτικού σας δικτύου στο αγρόκτημά σας ώστε να εφαρμόσουμε όλες τις νέες τεχνικές και μελέτες για ένα σωστό δίκτυο.

3. Αποτελεσμα

Θα μείνουμε ικανοποιημένοι από το αρδευτικό σας δίκτυο μόνο όταν θα έχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι το 80% των υδατικών πόρων χρησιμοποιείται για άρδευση και για το λόγο αυτό η βέλτιστη διαχείριση των αρδεύσεων αποτελεί ένα ολοένα και αυξανόμενης σημασίας καλλιεργητικό στόχο.

Σε αυτό το πλαίσιο και ιδιαίτερα στην εποχή μας, όπου εμφανίζονται έντονα φαινόμενα λειψυδρίας και ζητούνται πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη χρήση του νερού (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).

Ο Γεωπονικός Οίκος αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση της άρδευσης τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε αυτόν του αστικού πράσινου. 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 46371122000.